NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

(pentru afişare pe pagina web sau în cazul colectării datelor prin formulare on-line)

  Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Via Carmina are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Colectăm datele in beneficiul clientului interesat de produsele noastre. Prin transmiterea datelor lui, isi ofera consimtamantul ca aceste date sa fie folosite in scopuri de vanzari si marketing, pentru asistenta clienti.

Nu sunteţi obligat să furnizaţi datele. In schimb, refuzul dvs. de a furniza datele determină lipsa accesului la informatii despre noile produse, campanii, reduceri si servicii ale companiei noastre .

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: responsabililor de relatia marketing-vanzari din cadrul Via Carmina.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Via Carmina, str. Alexandria nr 34, loc. Vladimirescu, jud. Arad în atenţia Directorului Marketing-Vanzari

 

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil pentru remedierea erorilor şi înregistrarea corectă a lor.

_______________________________________________________________

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.