Regulament pentru campania Te muţi la casă nouă iar noi îţi plătim finisajele!

Regulament pentru campania “Te muţi la casă nouă iar noi îţi plătim finisajele! ” Valabil până în 31.08.2018

1 Definiţii şi interpretare

1.1 În prezentul regulament , următorii termeni şi expresii vor avea următoarele sensuri:
– Organizatorul reprezintă societatea comercială SC 2 AD SMART CREATION S.A. care implementează campania “Te muţi la casă nouă iar noi îţi plătim finisajele!”, respectiv proprietarul produselor participante;
– Beneficiarii reprezintă persoanele fizice sau juridice (clienţii) care achiziţionează produsele organizatorului în termenii şi condiţiile prezentului regulament;
– Produsele participante reprezintă modele de case ce fac obiectul prezentului regulament, respectiv casele ce fac parte din lotul 17 ;
– Campania reprezintă prezenta campania de promovare împreună cu anexele sale ;
– Regulamentul reprezintă condiţiile de încadrare în campanie prezentate mai jos;
– Materiale de finisaje- reprezinta materialele folosite la amenajare ce se pot achizitiona de la colaboratorii parteneri si anume: parchet, gresie, faianta, tapet, lavabil colorat.

1.2 Campania publicitară „Te muţi la casă nouă iar noi îţi plătim finisajele” (denumită în continuare „Campanie”) este organizată şi desfăşurată de către SC 2 AD SMART CREATION S.A., societate comercială română, cu sediul în Vladimirescu, Str. Alexandria, nr.34, C.I.F RO 36247967, denumită în continuare „Organizator”.

1.3 Participanţii la Campanie (denumiţi în continuare beneficiari) sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulament oficial”).

1.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul oficial pe perioada de desfăşurare a Campaniei, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare de îndată ce sunt prezentate pe www.viacarmina.ro.

2 Teritoriul şi durata de desfăşurare a Campaniei:

2.1 Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul Organizatorului și a magazinelor partenere. Prin această campanie Organizatorul oferă un voucher în valoare de 7.000 lei tva 19% inclus tuturor beneficiarilor care cumpără case la gradul de *finisat de bază şi finisat plus la parter ( de văzut mai jos ce înseamnă acest grad de finisare) de la SC 2 AD SMART CREATION S.A. şi care achită prin plata integrală din surse proprii sau credit bancar (Prima Casă sau ipotecar), în perioada de valabilitate a acestei campanii.

2.2 Campania se desfăşoară pe perioada până în 31.08.2018 inclusiv.
2.3 După data încheierii Campaniei, produsele participante îşi pierd calitatea de produse participante la Campanie.

3 Produse participante

3.1 La această Campanie participă doar modele de case din lotul de constructie 17, cu nivelul de finisare „finisat de baza” , modele fiind:
– Olimpia;
– Augusta;
– Gloria Duplex;
– Carmina;
– Diana;
– Fabia.

4 Dreptul de participare

4.1 La Campanie participă clienţii SC 2AD SMART CREATION S.A. care contractează una sau mai multe case participante conform capitolului 3, în perioada de valabilitate menţionată la art. 2.2.

4.2 Beneficiarii pot fi atât rezidenţi români cât și străini cu condiţia de a avea vârsta de 18 ani împliniţi, sau de a fi reprezentaţi legal de un tutore.

5 Procedura Campaniei:

5.1 În perioada campaniei, clienţii SC 2AD SMART CREATION S.A. care cumpără case cu nivelul de finisare ”finisat de baza*”, achitand pretul integral din surse proprii sau prin credit bancar, primesc inclus in pretul casei, un voucher în valoare de 7.000 ron cu tva 19% inclus pentru materialele de finisaje.

Acest voucher pentru materialele de finisaje* se oferă de către SC 2AD SMART CREATION S.A., şi poate fi folosit doar în magazinele partenere al campaniei, prezentate mai jos:
Piastrele- SC PIASTRELLE VEST DESIGN- Show room – Str. Timisoarei, nr.170 Reflexia – SC Cactus Plus SRL situat la adresa: Str. Petru Rares, nr. 42, Arad, Jud. Arad Dedeman-SC DEDEMAN SRL, Calea Aurel Vlaicu 289C, Arad

*Prin materiale de finisaje folosite pentru amenajare se înţeleg următoarele categorii de produse:
-parchet;
– gresie şi faianţă;
– tapet;
– lavabil colorat;

5.2 Beneficiarul intră în posesia voucherului SC 2 AD SMART CREATION S.A. în momentul semnării promisiunii de vânzare cumpărare pentru un produs al organizatorului.

În cazul plaţii integrale şi a creditului ipotecar, voucherul se validează de către Organizator după ce se va încasa din partea beneficiarului, un avans de minim 15% din valoarea produsului ales/modelului de casa ales.

În cazul achiziţiei unei case prin Programul Prima Casă , validarea voucherului se face după încasarea integrală a casei.
Comanda materialelor de finisaje se face de către beneficiarul voucherului în cel mult 2 luni de la momentul validării voucherului de la unul dintre magazinele partenere al campaniei.
În momentul comandării materialelor de finisaje, beneficiarul trebuie să predea către magazinul partener voucherul în original, validat de către Organizator împreună cu o copie după CI.
Livrarea materialelor se va face gratuit de către magazinul partener, la adresa imobilului achiziţionat de către beneficiar în Via Carmina.
În cazul în care comanda de materiale de finisaje a beneficiarului, catre magazinul partener
depăsește valoarea voucherului de 7000 de ron tva 19% inclus, acesta va achita diferenţa direct către magazinul partener.

Voucherul este nominal , nu este transmisibil, nu se poate cuantifica în bani şi nu se poate cumula cu alte campanii ale organizatorului.

6 Condiţii de validitate
6.1 Pentru a fi validă participarea beneficiarului la Campanie, acesta trebuie:
 Să îndeplinească condiţiile de participare de la art. 4.1 si 4.2;
 Să semneze o promisiune de vânzare – cumpărare pentru un produs participant cf.art.3 fără a beneficia de alte discounturi sau avantaje;
 Să respecte condiţiile de avans și plată dupa cum urmează:
Pentru plata integrală din surse proprii se achită un avans de minim 15% astfel:

 Avans – min 5% (din valoarea cu TVA inclus a produsului) – la semnare promisiune ;

 10% eşalonat până la predare;
 diferenţa de preţ se achită integral înainte de momentul predării sau concomitent cu predarea casei.
Pentru plata prin credit „Prima casa” se achită un avans de minim 5% astfel:

 avans min 5% din valoarea casei cu TVA, la semnare promisiune;

 diferenţa din preţ până la valoarea integrală se achită în termen de 10 zile de la predare imobil, predare ce coincide cu semnarea contractului final de vânzare cumpărare;.

Pentru plata prin credit ipotecar se achită un avans de minim 15% astfel:

 avans min 5% (din valoarea cu TVA inclus a casei) – la semnarea promisiunii ;

 Diferenţa de avans perceput de banca eşalonat lunar până la predarea casei sau conform conditi banca;
 diferenţa din preţ până la valoarea integrală se achită în termen de 10 zile de la predare imobil, predare ce coincide cu semnarea contractului final de vânzare cumpărare;

7 Alegerea materialelor:

7.1. Clientul are posibilitatea să aleagă din lista de materiale de finisaje participante la campanie, care se află disponibile magazinele partenere, cu condiţia să nu facă parte dintr-o campanie promoţională.

8 Regulamentul Campaniei:

8.1 Regulamentul oficial al Campaniei poate fi obţinut de la sediul Organizatorului, din localitatea Vladimirescu, strada Alexandria, nr.34. in intervalul Luni-Vineri, intre orele 08:30-17:30.

9 Diverse

9.1 Neutilizarea în întregime a bugetelor menţionate de către Organizator nu dă dreptul beneficiarului la returnarea sumei neutilizate destinate materialor de finisaje sau la diminuarea preţului casei.

9.2 Prezentul regulament va fi parte componenta din promisiunea semnată cu clientul.
9.3 Prin achiziţia de case prin această Campanie, participanţii sunt de acord şi acceptă necondiţionat şi în mod irevocabil prevederile prezentului regulament.

9.4 Organizatorul se obligă ca datele personale ale clienţilor să fie confidenţiale faţă de terţi, exceptând magazinele partenere.
9.5. Beneficiarii Campaniei îşi oferă acordul /consimţămâtul în privinţa folosirii datelor cu caracter personal de catre Organizator pe perioada derularii campaniei şi cu scopul îndeplinirii condiţiilor din campanie.

* Finisat de bază – conform anexei 1 din legea locuinţei, nr 114, include la interior pereţii finisaţi într-un strat de lavabil alb, montate obiectele sanitare în baie cele specificate în legea locuinţei, sunt montate aparatajele electrice conform legii locuinţei şi întreg pachetul de încălzire pe gaz (centrală termica, calorifere, termostat ambiental), casa este branşată la apă, canal, energie electrică şi gaz cu contoare individuale.

SC 2AD SMART CREATION SA Vladimirescu, Str. Alexandria, nr.34 RO 36247967 J02/846/2016